Trang chủ Các tác giả Tác giả Đoàn Văn Mật

Đoàn Văn Mật

2 Bài viết 0 Bình luận
Đã có lúc ghì mình sát đất rồi bay theo mộng mị kiếp người hòa tất thảy vào đời sống khác lại làm mây di tán lưng trời bay nhẹ thế, làm sao ta hiểu nổi mi từng mang gương mặt con người.