Trang chủ Các tác giả Tác giả Võ Khánh Thủy

Võ Khánh Thủy

1 Bài viết 0 Bình luận
Về đây nghe nồng nàn thu dưới vòm mưa vụn vỡ. có sợi nắng giăng mùng năn nỉ bước người đi.