Trang chủ Các tác giả Tác giả Song Anh DC

Song Anh DC

1 Bài viết 0 Bình luận
Sao bỗng nhiên tôi lại nhớ thương đến thế những ngày xưa khi vừa chớm đông về? Ngồi một mình quán vắng, vẫn lối chân tôi mỗi ngày qua, vẫn những guồng quay những vòng xe hối hả.