Trang chủ Các tác giả Tác giả Trần Nguyệt Ánh

Trần Nguyệt Ánh

1 Bài viết 0 Bình luận
Biển cạn nhớ, tình anh nhạt nắng Vần thơ em thoả hiệp nỗi buồn Vịn cánh sóng ru chiều mòn mỏi Phút ngược lòng vượt bão ra khơi!