Trang chủ Các tác giả Tác giả Bùi Xuân Tứ

Bùi Xuân Tứ

1 Bài viết 0 Bình luận
Còn nợ nhau kiếp trước Còn đợi nhau kiếp sau Dù tìm nhau muôn kiếp Ta chẳng còn trong nhau!