Trang chủ Các tác giả Tác giả Đậu Thị Thương

Đậu Thị Thương

1 Bài viết 0 Bình luận
Góc bể chân trời người sẽ rời nhau Nơi vườn cũ ai ngồi lại mãi Tóc hay mưa dâng mùi gỗ mục Tay chạm đêm Chờ lanh canh một tiếng Và sẽ nâng ly khai vị một mình