Trang chủ Các tác giả Tác giả Mai Thị Hồng Quế

Mai Thị Hồng Quế

3 Bài viết 0 Bình luận
Vốn đã là loài hoa bình dị, nay lại khiêm tốn mọc trong vườn của mẹ. Chẳng cần tiếng khen, chẳng màng lời chê, đến mùa thì nở, hết mùa thì tàn, hè qua thu tới, em cứ tồn tại thế thôi, cho tới bao giờ...