Trang chủ Các tác giả Tác giả Trần Thảo Vy

Trần Thảo Vy

9 Bài viết 0 Bình luận
Ta ngồi đón gió hong sương. Họa theo câu hát ngát hương phận đời. Nghiệp mang chuyển dịch đổi dời. Đảo điên điên đảo dối đời điêu ngoa.