30 C
Hanoi
Thứ Ba, Tháng Chín 26, 2023

Bên tiếng trống khai trường…

Chỉ có trí tuệ và sự dũng...

Người thầy đầu tiên

T ôi trở về thăm trường cũ...

Tìm về tuổi thơ

T ôi đã nhiều lần ngủ mơ....

Phạm Kiêm

Nếu con người biết sống Nhốt lòng tham trong lồng Sơn tinh hiền chẳng giận Thuỷ tinh sẽ êm dòng.

Bát canh quê

Mùa xuân này tôi về thăm quê. Biết tôi thích ăn canh khoai nước, chị tôi ra bờ ao bứt vội nắm dãi khoai...

Follow us