Trang chủ Các tác giả Tác giả Phạm Kiêm

Phạm Kiêm

1 Bài viết 0 Bình luận
Nếu con người biết sống Nhốt lòng tham trong lồng Sơn tinh hiền chẳng giận Thuỷ tinh sẽ êm dòng.