Trang chủ Các tác giả Tác giả Trúc Thanh

Trúc Thanh

3 Bài viết 0 Bình luận
Có những đôi tay cần đan nhau nhưng cố gắng thế nào cũng vẫn xa tầm với. Và những cuộc đợi chờ không lệ thuộc tháng năm...