Trang chủ Các tác giả Tác giả Đinh Thành Trung

Đinh Thành Trung

1 Bài viết 0 Bình luận
Không thay đổi dẫu trầm luân. Cứ đều đều như năm tháng. Trong con kiệt, nhiều người đến rồi đi. Nụ cười tiễn biệt. Nụ cười chào đón.