Trang chủ Các tác giả Tác giả Nguyễn Văn Song

Nguyễn Văn Song

2 Bài viết 0 Bình luận
Cũng may mà còn có những bông lau Phơ phất thả trắng ngần vô tư gió Cũng may mà vẫn còn bao la cỏ Trải xanh xa chẳng tính vé quay về