Trang chủ Các tác giả Tác giả Đặng Mai Phương

Đặng Mai Phương

1 Bài viết 0 Bình luận
Chậm lại nhé những guồng quay vội vã. Chậm lại nhé những toan tính đời thường. Chậm lại nhé vì thu qua rất vội. Chậm lại để yêu thương...