Trang chủ Các tác giả Tác giả Đào Ngọc Hà

Đào Ngọc Hà

1 Bài viết 0 Bình luận
Sông cứ chảy đời sông Sóng cứ xô đời sóng Ân tình - Phù sa nặng Tuổi thơm tràn tay em.