Trang chủ Các tác giả Tác giả Bùi Thu Trang

Bùi Thu Trang

1 Bài viết 0 Bình luận
Chấp nhận thương là chấp nhận sẽ đau sau tất cả chỉ thứ tha còn lại người nào sẽ ở đây, người nào đi mãi chỉ khác ở cách yêu và níu giữ một chân thành.