Trang chủ Các tác giả Tác giả Tăng Mỹ Ngân

Tăng Mỹ Ngân

2 Bài viết 0 Bình luận
Nó không phải nơi bắt đầu, cũng chẳng là nơi kết thúc của chuyến đi. Thành phố tuy vội, nhưng lòng người nào vội vã bao giờ?