Trang chủ Các tác giả Tác giả Nhật Minh

Nhật Minh

1 Bài viết 0 Bình luận
Dẫu vậy, vẫn xin gửi niệm thương bất tận tới quê hương trong suốt cuộc hành trình, dù không vẹn tròn nhưng đẹp lắm, vì mình đã từng có mặt cho nhau.