Trang chủ Các tác giả Tác giả Hà Mạnh Phong

Hà Mạnh Phong

1 Bài viết 0 Bình luận
"Khắc đi, khắc đến", câu cửa miệng của người H'Mông giống như một lời mời khám phá. Đến với tiếng khèn một ngày để nhớ tiếng khèn một đời.